Deze Website is uitsluitend gecreëerd met het doel door middel van informatieverschaffing partijen te interesseren voor automatiseringsadviesbureau Malietech BV, haar partners en relaties.

Door deze Website te bezoeken stemt u ermee in dat de Malietech niet aansprakelijk is voor enige directe, dan wel indirecte schade ontstaan door het gebruik van de hierin geboden informatie. Hoewel deze Website met de grootste zorg is samengesteld kan de Malietech de volledigheid en juistheid van de geboden informatie niet garanderen. Malietech raadt u derhalve aan om, voordat u handelt op basis van de geboden informatie, deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Het copyright op de informatie in deze Website berust bij de Malietech BV. Niets uit deze Website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Malietech.