UWV

 

 

Testmanagement

Vanaf 1 maart 2007 is het bedrijf uitgebreid met een nieuwe tak, gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van functionele testen. Men kan hier denken aan testcoördinatie waarbij door de medewerkers van Malietech het gehele testtraject wordt opgezet en begeleid tot en met de implementatie van de nieuwe of gewijzigde programmatuur. Tevens kunnen onze specialisten worden ingezet als functioneel tester. In het kader van beheer kunnen zij worden ingezet als functioneel applicatiebeheerder. Onze eerste klant op dit gebied is UWV Amsterdam www.uwv.nl. Malietech levert hier een testcoördinator migratietraject. Het betreft een migratieproject om gegevens uit oude systemen van ex-uitvoerende instanties naar het nieuwe UWV PDI(premiedifferentiatie)systeem te migreren. Project conform Prince2, testopzet conform T-Map, projectarchitectuur conform SOA. Malietech levert de testcoördinator/tester voor ‘de noodoplossing’ (fallbackscenario PDI systeem). Sinds 1 juli 2008 levert Malietech ook nog een tester/bevindingencoördinator.
Project Noodoplossingen

Bulkberekening premiedifferentiatie voor belastingdienst.
Inkijkfunctionaliteit gebruikers, schermen in Oracle forms.
Mutatiefunctionaliteit, schermen en verwerking gegevens.
mutatiefunctionaliteit oude jaren,schermen en verwerking gegevens.
Bulkberekening belastingdienst functionaliteit aangevuld met 2008 en 2009.
Indelings Proces Werkgevers (premieberekening voor de ziektewet).
Werkzaamheden:
Maken mastertestplan, detailtestplannen, rapportages.
Reviewen ontwerpdocumentatie.
Begeleiden testers.
Planningen opstellen en bewaken.
Afstemming met in-/externe partijen.
Opzetten logische-/fysieke testgevallen.
GAT/FAT test begeleiden en deels uitvoeren.
Bevindingenbeheer.
Testen en laten aanpassen van testinfrastructuur.
Overdracht van testware naar de business en reguliere teststraat.
Extra Ondersteuning:
Analyse en oplossen van productieproblemen
Het maken en uitvoeren van migratiescripts.
queries en PL/SQL programmeerwerk in de tools TOAD en PL/SQL Developer.